VASIKKARIPULIT

Vasikkaripuli on pikkuvasikoiden yleisin sairaus. Vasikan sairastuminen ripuliin on yleensä monen asian summa. Sairastumiseen vaikuttaa vasikan oma vastustuskyky, ruokinta sekä useat eri taudinaiheuttajat ja niiden määrä vasikan ympäristössä. Vasikkaripulit jaetaan ruokintaperäisiin ja tartunnallisiin ripuleihin. Tartunnalliset ripulin aiheuttajat ovat joko viruksia, bakteereja tai suolistoloisia. Suomessa 40 % vasikkaripuleista on tartunnallisia.

Ripuliongelmien hallinta perustuu taudin ennaltaehkäisyyn ja nopeaan ja tehokkaaseen ripulin hoitoon.
Käytetyt lähteet:
Rautala Helena, Tavoitteena terve karja, 1996
Valion vasikanhoito-opas, 2005
Pyörälä Satu ja Tiihonen Tiina, Nautojen sairaudet 2005, vasikkaripulit http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/sarjat/oppimateriaalia/6/13_vasikkaripulit.pdf
Heikkilä Ria, Ripulivasikan kuivuusasteiden määritys ja hoito tilalla, Hyvinkää 2009 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4483/opinnaytetyo_kannella.pdf?
MTT. Katse vasikkaan. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Hankkeet/Ruukki/Tietopankki/Katse%20Vasikkaan/9.%20Vasikkaripuli.pdf