POIKIMAHALVAUS

Poikimahalvaus on tyypillisesti vastapoikineiden, parhaassa tuotantoiässä olevien lehmien tauti. Ensikot sairastuvat harvoin, mutta sekin vaihtoehto on pidettävä mielessä, jos ensikko on syömätön ja makaa. Poikimahalvaus on aineenvaihdunnallinen häiriö, jossa veren kalsiumpitoisuus laskee niin alas, että lihasten toiminta lamaantuu ja lehmä halvaantuu. Tavallisesti lehmä sairastuu juuri ennen poikimista tai pari päivää poikimisen jälkeen. Riski sairastua poikimahalvaukseen kasvaa kolmannesta poikimisesta eteenpäin. Lehmä voi halvaantua myöhemminkin tuotantokaudella esimerkiksi pahan pötsihäiriön tai E. Colin aiheuttaman utaretulehduksen seurauksena. Poikimahalvauksella on myös taloudellista merkitystä, sillä se laskee lehmän tuotosta ja lisää riskiä sairastua utaretulehdukseen, ketoosiin ja juoksutusmahasairauksiin.
SYYT
Maidontuotannon käynnistyessä maidon muodostukseen tarvitaan runsaasti kalsiumia. Kun lehmän kalsiumin tarve maitoon kasvaa suuremmaksi kuin sen rehustaan imeyttämän ja luustostaan irrottama kalkin määrä on, seuraa tästä veren kalsiumtason lasku joka halvaannuttaa lihakset.
OIREET
Aluksi lehmä on vaisu ja sen syönti loppuu. Sydämensyke heikkenee ja ruumiinlämpö laskee alle 38,5 asteen, jolloin eläin on käsinkin tunnusteltaessa viileämpi kuin terveet eläimet ääreisverenkierron huonontuessa. Seuraavassa vaiheessa eläin ei enää pääse ylös vaan makaa kyljellään. Hoitamattomana eläin kuolee noin vuorokaudessa. Jos eläin sairastuu ennen poikimista, synnytys ei etene normaalisti.
HOITO
Makaavalle lehmälle hoitona on eläinlääkärin antama suonensisäinen kalsiumruiske, joka voidaan uusia tarvittaessa 12 tunnin välein. Eläintä ei tule lääkitä suun kautta koska nielun lihakset eivät enää loppuvaiheessa toimi. Tällöin lääke voi joutua keuhkoihin joka aiheuttaa eläimen kuoleman. Jatkohoito voidaan antaa suun kautta. Kyljellään makaava lehmä käännetään makaamaan rintansa päälle pehmeälle alustalle. Halvaantunutta eläintä käännellään 2-3 tunnin välein narulla tai potkuraudan avulla, ja ylösnousua voidaan auttaa esimerkiksi nostotelineellä. Lehmän jalkoihin voidaan laittaa myös jalkojen leviämistä estävät hihnat estämään revähdyksiä.
ENNALTAEHKÄISY
Poikivan lehmän kuntoluokka tulisi olla 3 – 3,5, koska lihavuus lisää halvausriskiä. Poikimahalvausriskiä voidaan ennaltaehkäistä rajoittamalla kalsiumin saantia ennen poikimista, jolloin kalsiumin imeytyminen luustosta ja suolistosta tehostuu. Lehmälle voidaan tunnutuksen aikana antaa elimistöä hapattavia anionisuoloja, jotka lisäävät kalsiumin erittymistä virtsaan. Halvaukselle alttiille lehmälle voidaan juuri ennen poikimista lisätä kalsiumin saantia reilusti esimerkiksi antamalla suun kautta boluksinakalsiumhyytelöä tai -pastaa 12 ja 6 tuntia ennen poikimisajankohtaa. Oikean ajankohdan määrittäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Edellä mainituilla menetelmillä voidaan ehkäistä noin puolet halvauksista. Suurituottoisille lehmille voidaan antaa kalsiumlisä kahden tai kolmen päivän ajan poikimisen jälkeen.
external image 138006.JPG
Kalsiumputkilo ja annostelija (silikonipistooli)
lähde:http://ammattilaiset.valio.fi/portal/page/portal/valioyritys/yritystieto/maidontuotanto/startti_correct_ja_helunan_heratys_tuotteet27072006140417/correct_tuotteet01082006101232/correct_calsium_pro02082006095012

Nurmirehun korkea kaliumpitoisuus on merkittävä poikimahalvaukselle altistava tekijä, koska se estää magnesiumin imeytymistä, mitä puolestaan tarvitaan kalsiumin imeytymiseen. Nurmirehujen kaliumpitoisuutta voidaan säädellä lannoituksella. Ongelmaksi muodostuvat tilanteet, joissa nurmille joudutaan levittämään suuria määriä karjanlantaa.

Poikimahalvauksen ennaltaehkäisy ja hoito

ENNEN POIKIMISAJANKOHTAA
POIKIMISEN YHTEYDESSÄ
POIKIMISEN JÄLKEEN
- Rajoitetaan kalsiumin saantia, vaihdetaan kivennäinen fosfori- kivennäiseksi
- Ruokintaa säännöstellään, jotta eläin ei lihoa liikaa
- Erikoisrehut
- Riskieläinten tunnistaminen ja tarvittaessa ennaltaehkäisevästi kalsium-valmisteita suun kautta.
- Oireiden tarkka seuranta, tarvittaessa hoidon nopea aloittaminen
- Oireiselle eläimelle kalsium liuosta suonensisäisesti eläinlääkärin toimesta, jatkohoito suun kautta
- Lypsyrajoitus
- Tarvittaessa jalkaremmit
- Vaihdetaan kivennäinen kalsium-kivennäiseksi
- Oireiselle kalsiumlisä suonensisäisesti, lievissä tapauksissa suun kautta
- Makaavan kääntely, pehmeät aluset
- Ylösnousussa avustaminen patjalla tai nostotelineellä
- Tarvittaessa jalkaremmit


Lähteet:
http://www.farmit.net/kotielaein/nauta/maitotila/lypsylehmae/terveydenhuolto/tautikortisto/poikimahalvaus
http://fi.wikipedia.org/wiki/poikimahalvaus
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=savonia%20latu%20poikimahalvaus&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Flatu.savonia.fi%2Findex.php%2Ftiedostot%2Fdoc_download%2F62-naudan-tavallisimmat-sairaudet-ja-niiden-ensiapu&ei=mdiyTvX1HM724QSt_6SFBA&usg=AFQjCNH34RHZCQuO4tC4A16W9VlIdsnu-A
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/sarjat/oppimateriaalia/6/01_kalsiumaineenvaihdunnan_hairiot.pdf