Nautojen sorkkasairaudet

Ei tartunnalliset sorkka sairaudet
Ei-infektiivisia sorkkasairauksia kutsutaan aineenvaihdunnallisiksi sairauksiksi. Niitä ovat sorkkakuumeen eri muodot (piilevä, akuutti ja krooninen), valkoviivan repeämä ja anturahaavauma.
Sorkkakuumeella tarkoitetaan sorkka-ainesta kasvattavan martosorkan verenkierron häiriintymistä ja kudostuhosta seuraavaa tulehdusreaktiota. Oireena on aluksi jalkojen aristaminen, kömpelö kävely ja makailu. Myöhemmin näkyvät muutokset sorkassa (verenpurkaumat, sorkan epämuotoinen kasvu, kasvu-uurteet).Lypsylehmien tarttuvat sorkkasairaudet
Suomessa esiintyvät tarttuvat sorkkasairaudet on luokiteltu neljään ryhmään joita on käytännössä kuitenkin usein vaikea erottaa toisistaan, sillä voivat esiintyä samanaikaisesti. Yleisin Suomessa esiintyvä sorkkasairaus on sorkkavälin ihontulehdus.Sorkkasairauksien syyt ja ennalta ehkäisy
Tartunnalliset sorkkasairaudet

Sorkanhoito video
Lähteet:
http://www.farmit.net/
www.oamk.fi/~mjarvi/emolehma/sorkat.htm
https://www.naseva.fi/naseva/files/htmlarea/files/hoito_PDFOnline.pdf
Tartunnalliset sorkkasairaudet, Sanna Mustonen 2009 Savonia latu.savonia.fi/index.php/tiedostot/.../46-tarttuvatsorkkasairaudet1911

http://www.farmit.net/kotielaein/nauta/maitotila/lypsylehmae/terveydenhuolto/tautikortisto/sorkkasairaudet
Terveillä sorkilla tuloksiin, Tieto Tuottamaan, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto
Lehmähavaintoja, Lehmälähtöisen karjanhoitajan opas, Jan Hulsen