Koliformiset bakteerit


Koliutaretulehdusta aiheuttavat koliformiset bakteerit, jotka ovat yleensä ulosteperäisiä suolistobakteereja, ja kolitulehdus tulee siis ympäristöstä.Lypsykaudella hoitoon tulevista utaretulehduksista Suomessa koliformien aiheuttamia on noin kymmenesosa. Koliutaretulehdukset ovatvoimakkaita ja vakavaoireisia, joskus jopa tappavia. Vaarallisinta aikaa on poikimisen seutu, koska silloin lehmän vastustuskyky onalentunut. Koliformibakteerin aiheuttama utaretulehdus on mahdollinen koko lypsykauden ajan. Suurimmassa vaarassa ovat lehmät, joidenvastustuskyky on heikentynyt laihtumisen tai stressin takia, likaantumisalttiit lehmät sekä lehmät, joilla on vedinvaurioita. Kuollut bakteerion myrkyllinen (endotoksiini). Koliformitulehdus iskee vain ennestään soluttomaan utareneljännekseen ja esiintyy yleisemmin karjoissa, joillaei ole maidon soluongelmaa. Ennaltaehkäisyssä on hyvä muistaa, että suolistobakteeri viihtyy lämpimässä ja kosteassa, kun taas lehmä viihtyykuivassa ja viileässä.

Escherichia coli
Yleisimmin kolitulehduksen taustalta löytyy E. coli, joka löytyy 85% todetuista kolitulehduksista. E, coli onkin navettaympäristössä yleinen bakteeri.E. coli kulkeutuu ympäristön kautta vetimeen ja aiheuttaa lievästä ohimenevästä solututuksesta kuolemaan johtavan shokkitilan. Riskiaikaa onalkulypsykausi ja niinpä silloin tulisi huolehtia erityisesti lehmän hyvistä olosuhteista niin ympäristön kuin ruokinnankin suhteen. E. coli ei tavallisestiutareen sisälle päästyään pysty elämään sisällä, vaan lehmän oma puolustusjärjestelmä tuhoaa sen pian. Jos lehmän oma puolustusjärjestelmäei toimi, voi bakteerit lisääntyä räjähdysmäisesti. Hoidossa tärkeintä on lievittää oireita kipulääkkein, tiheällä lypsyllä ja huolehtimalla hyvistäolosuhteista. Vakavimmissa tapauksissa joudutaan turvautumaan nesteytykseen. Sen sijaan antibioottien käyttö ei näytä edesauttavan paranemistauusimpien tutkimusten mukaan. E. coli ei yleensä tartu maidon välityksellä.

Klebsiella

Yleensä K. pneumoniae on E.colin jälkeen yleisin koliformisia tulehduksia aiheuttava bakteeri. Klebsiellat voivat aiheuttaa yksittäisiä tulehduksia,mutta myös epidemioita. Klebsiella on maaperässä viihtyvä, ulosteesta usein tavattava bakteeri, joka pitää lämpimästä ja kosteasta ja jonka tiedetäänviihtyvän kosteassa sahanpurussa, mutta myös kosteissa oljissa ja huonolaatuisessa turpeessa. Klebsiella jää usein utareeseen pysyvästi ja voi tarttuamaidon välityksellä toiseen lehmään, riski kohdistuu aina lypsyssä seuraavana olevaan lehmään. Tulehdus on lähes aina äkäinen ja lehmän tila vakava,usein kuolemaan johtava. Klebsiellatulehdus kroonistuu usein ja lehmä jää soluttavaksi levittäjäksi.

Muut koliformit (muut klebsiellat, Serratia, Proteus Pseudomonas Enterobacter)

Aiheuttavat satunnaisesti utaretulehduksia. Oireet vaihtelevat lievästä vakaviin kuolemaan johtaviin tiloihin. Monet koliperäiset tulehdukset myöskroonistuvat tai vähintään neljännes menetetään. Usein sairastuneen lehmän poistaminen karjasta on ainoa järkevä vaihtoehto, koska koliperäisiintulehduksiin ei ole varsinaista antibioottihoitoa ja vaarana on saada tartunta leviämään epidemiaksi koko karjaan. Vedinkastotkaan eivät tehoakaikkiin koleihin, vaan päinvastoin voivat toimia bakteerin levittäjinä.
takaisin utaretulehduksiin