Akuutti sorkkakuume
Äkillinen eli akuutti sorkkakuume on naudalla harvinainen. Siinä lehmän käyntitapa muuttuu ja sen selkälinja köyristyy. Usein ainoa ulkoinen merkki on se, että lehmä seisoo jalat ristissä tai lähellä toisiaan ja nostelee niitä.
Nautojen sorkkasairaudet