5.3 ELÄINVALINTA

Sukupuolilajiteltua siementä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti hyvin tiinehtyville hiehoille ensimmäisellä ja toisella siemennyskerralla. Jos siemennys on pitänyt uusia useamman kerran, kannattaa eläimelle valita normaali siemenannos.
Sukupuolilajiteltua siementä ei suositella vanhemmille lehmille, koska korkeatuottoiset lehmät tarvitsevat pidemmän lepokauden poikimisen jälkeen.
Ruokoniemen Orava on ensimmäinen suomalainen ayrshiresonni, josta on sukupuolilajiteltua siementä saatavilla (siemennysten määrä 351, joista onnistuneet siemennykset 42,2%). Mäntylän Rakuuna on ensimmäinen holsteinsonni, josta on sukupuolilajiteltua siementä saatavilla (Siemennysten määrä 633, joista onnistuneet siemennykset 40,8). (Faba)

Jalostuksen etusivulle