4.1 AlkionhuuhteluAlkionhuuhtelu nopeuttaa jalostustyön etenemistä. Alkionhuuhtelun periaatteena on huuhdella hyvän jalostusarvon omaavalta lehmältä munasoluja sekä hedelmöittää ne ja siirtää kasvamaan vähempiarvoisten lehmien kohtuihin. Näin hyvien lehmien suvuista saadaan kasvamaan jälkeläisiä suurella intensiteetillä. tähän asti
Alkionhuuhtelun periaatteena on, että luovuttajaksi valitulta eläimeltä saataisiin mahdollisimman
monta vasikkaa. Tähän tähtää hormonikäsittely, jonka tarkoituksena on, että luovuttajan kiiman yhteydessä lehmän munasarjoista irtoaakin yhden sijasta monta munasolua. FSH-hormonin avulla saadaan munasarjoissa kehittymään samanaikaisesti jopa kymmeniä munasoluja. Tätä kutsutaan superovulaatioksi. FSH- eli follikkelia stimuloivaa hormonia puolestaan sanotaan superovulaatiohormoniksi. Kun munasolut sitten irtoavat lähes samanaikaisesti ja hedelmöittyvät munanjohtimissa, voidaan viikon kuluttua huuhdella lehmän kohdusta lukuisia alkioita.
Alkionsiirto-ohjelman onnistumiseksi luovuttajan ja vastaanottajan tulee olla samassa kiimakierron vaiheessa. Viikon kuluttua siemennyksestä lehmä ei vielä tiedä olevansa tiine. Vasta vähän tämän jälkeen alkio viestittää kohdusta, että tiineys on alkanut, eikä munasarjassa olevaa keltarauhasta saa tuhota. Keltarauhanen ja sen erittämä progesteroni ylläpitävät alkutiineyttä.
Alkio voidaan siirtää vastaanottajaeläimeen silloin, kun vastaanottajan kiimasta on kulunut viikko. Tällöin vastaanottaja luulee alkiota omakseen. Kun alkio sitten viestittää olemassaolostaan, keltarauhanen säilyy ja tiineys voi jatkua. Alkionsiirrossa on olennaista, että alkion ikä sekä aika vastaanottajan kiimasta ovat samat. Tuorealkioilla voidaan sallia päivän heitto kumpaankin suuntaan, eli viikon ikäinen alkio voidaan siirtää 6-8 päivää vastaanottajan kiimasta. Pakastealkioilla siirto kannattaa tehdä vain tasan viikon päästä kiimasta.
Alkion viestintätapa on sellainen, että se pystyy viestittämään vain sen puolen keltarauhaselle, minkä puoleisessa kohdunsarvessa se itse on. Normaalisti alkio onkin aina samalla puolella kuin keltarauhanen, koska keltarauhanen kehittyy munasarjaan munasolun irtoamiskohtaan. Alkionsiirron yhteydessä siirtäjän on huolehdittava, että alkio siirretään samalle puolelle, missä keltarauhanen on.

Jalostuksen pääsivulle