Bakteeriperäiset ripulit

Tärkeimmät ripulia aiheuttavat bakteerit ovat kolibakteerit ja salmonellat. Kolibakteereja on monenlaisia, ja niitä voidaan tunnistaa laboratoriotesteissä taudinaiheutustekijöiden avulla. F5-kolibakteerit tuottavat voimakasta bakteerimyrkkyä, joka saa aikaan vetisen ripulin. Voimakas ripuli voi johtaa vasikan nopeaan kuivumiseen ja kuolemaan. F5-tekijää tavataan yleensä vain alle viikon ikäisillä vasikoilla. Suomalaisten vasikoiden ripulin aiheuttajana se on tehtyjen selvitysten perusteella harvinainen. Muiden kolibakteerien merkityksestä Suomessa ei ole vielä riittävästi tietoa.

Salmonellat ovat Suomen nautakarjoissa vielä erittäin harvinaisia. Salmonella vasikkaripulin aiheuttajana on vielä harvinaisempi. Salmonellan aiheuttama ripuli voi olla veristä ja siihen voi liittyä yleisoireita, kuten kuumetta, keuhko- ja niveltulehdusta. Tällaisen ripulivasikan uloste tutkitaan laboratoriossa. Salmonelladiagnoosi tehdään ulostenäytteestä tai kuolleen eläimen elin- tai suolinäytteestä. Mikäli ripulia esiintyy useilla vasikoilla yhtaikaa tai vasikoita kuolee äkillisesti, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin salmonellanäytteiden ottamista ja tutkimista varten. Eläin voi olla salmonellabakteerin kantaja pitkän aikaa olematta itse näkyvästi sairas.Ihminenkin voi olla salmonellatartunnan levittäjä. Ihmisten ulkomailla matkustaminen on lisännyt salmonellatartuntojen määrää Suomessa. Leviäminen voi tapahtua myös eläinten, rehun ja kuljetuskaluston välityksellä tilalta toiselle. Eläintiloissa ja rehuvarastoissa tule kiinnittää huomiota tuhoeläinten, lintujen ja kärpästen torjuntaan. Rehu ei saa saastua eläinten ulosteella. Karjaan tulevat ostoeläimet tulee olla tutkittuna salmonellan varalta jo etukäteen.


Takaisin vasikkaripulit pääsivulle