Genomisen informaation hyödyntäminen naudanjalostuksessa, luettu 6.2.2012 https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/projects/genomisen-informaat(c3acc271-c198-4806-b11b-b714bcb8e88d).html
Genominen valinta mukaan sonnivalintaan, syksy 2009 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5461/Nikula_Essi.pdf?sequence=1
Genominen valinta mullistaa kotieläinjalotuksen toimintatavat 12.1.2010 http://www.faba.fi/faba/ajankohtaista/genominen_valinta_mullistaa_kotielainjalostuksen_toimintatavat.html
www.vikingenetics.com

Genominen valinta