LÄHTEET

Savonia AMK, Hartikainen Kaisa http://latu.savonia.fi/index.php/tiedostot/doc_download/20-poetsipaeivaekaisa-hartikainen

Jyväskylän AMK, Ukkonen Ann-Janette http://hinkalo.fi/kurssit/pluginfile.php/1447/mod_resource/content/0/Naudan_ensiapu_osa_2.pdf

Ikkala Veikko. Kysy eläinlääkäriltä: ensiapua eläimille, tietoa karjanomistajille http://sites.google.com/site/dissidentti/el%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rineuvooomaehtoistahoitoa

Pyörälä Satu ja Tiihonen Tiina. Nautojen sairaudet, ruuansulatuskanavan sairaudet http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/sarjat/oppimateriaalia/6/12_ruuansulatuskanavan_sairaudet.pdf